Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bajke na rok 2017

3.   február 2017 o 16:00 hod.
24. apríl 2017 o 17:00 hod.
19. jún 2017 o 17:00 hod.
14. august 2017 o 17:00 hod.
23. október 2017 o 16:00 hod.
4.  december 2017 o 16:00 hod.
V Bajke, dňa 7. 12. 2016

                                                                                                              Ing. Alojz Štrba 
                                                                                                                starosta obce